Eksempel fra B/F Boknafjord

Tenk deg en virtuell virkelighet hvor du fritt kan bevege deg rundt,
og hvor alle virkemidler er tatt i bruk:
· Stillbilder og 360 graders kulefoto
· Tegninger og 3D-illustrasjoner
· Video og data-animasjoner
· Kommentarer, musikk og lydeffekter
Audiovisuelle presentasjon er nyttige virkemidler i alt fra salgsarbeid til HMS og opplærling.